Sayı

Derginin Adı – İçeriği

Tarih

144

Gümrük Birliği; Rum’u AB’ye Tam Üye yaptı; AB’ye, Türkiye’ye on yılda 100 Milyar Dolar fazla mal sattırdı; Türkiye’de her yıl işsiz sayısını  artırıyor. Biz de “Allaha şükür” diyoruz

6/2005

143

Nihat Erim’in Günlükler’inde İkrar niteliğinde eğriler & doğrular

6/2005

142

Deneyimli & Uzman Bir İktisatçıdan DP Döneminin Yanlış Rakamları

6/2005

141

27 Mayıs’ta Hazineyi boş bulan bir MBK Üyesi Bay Şükran Özkaya’nın yazdığı kitabın eleştirisi

5/2005

140

45. Yılda hala dezenformasyon üreten 27 Mayısçılar’a:  “Yeter Artık”

5/2005

139

14 Mayıs’ta Türkiye ne bekliyordu? Umduğunu buldu mu?

5/2005

138

13 Kasım 1960 günü sürülmüş bir MBK üyesi’nin (Numan Esin) yazdığı kitabın eleştirisi

4/2005

137

77. Yıl – 9 Ağustos 1928 Harf İnkılabı

8/2005

136

66. Yıl – 16 Şubat 1939 (bir  perşembe günü) Cumhurbaşkanı’nın Defterler’e elyazısı ile yazdığı notlar

2/2005

135

55. Yıl – 14 Mayıs 1950 – Kabus gibi bir masal: CHP seçimleri kaybetmemiş ve sonuçta ekonomide neler olmuş?

5/2005

134

44. Yıl - 1961 Anayasası’nı yazan Kurucu Meclis’i 6 Ocak 1961 gününü “Resmi Bayram” ilan ederek açmışlardı

1/2005

133

Türk Siyasi Tarihinde Demokrat Parti – 1946-1960 – Kitap Eleştirisi

3/2005

132

Türk Dış Politikası 1919-1980 – editör Baskın Oran – Kitap Eleştirisi

11/2004

131

1954 Dünya Bankası Olayı

2004

130

13. Masal Halkası – 1938 Haziran ayında Atatürk Ankara Türk Ocağı’nda zeybek oynadı mı – Cahit Kayra 

9/2004

129

Bayar’ın 1954 ABD Seyahati

8/2005

128

Makale Eleştirisi: Prof Dr B. Kuruç: “1961 Anayasası ve Planlı Ekonomi”

4/2005

127

“Türkiye 1950’li yıllardan başlayarak Amerikan görüşlerinin etkisiyle sanayileşmekten vaz geçti” – bir masal daha Prof Dr Sami Güven

8/2004

126

Kronoloji 1938 – 1950

7/2004

125

Ş. Süreyya İkinci  Adam’da ekonomi ile ilgili olayları “masal” gibi yazmış

9/2004

124

DPT’nin & Lieftinck’in öyküsünü masal gibi yazmak – Kitap  Eleştirisi

7/2004

123

Demokrat Demokratlar Dergisi Sayı 1

5/2004

122

Demokrat Demokratlar Dergisi Sayı 2

5/2004

121

Demokrat Parti’nin Gerçekleştirdiği 38 Milyar TL’lik Yatırımlar (Cilt 8)

12/2004

120

24 Nisan 2004 Referandum’da “HAYIR” Kampanyası - başlatamadık

4/2004

119

DP – Büyüme ve YÖN Bildirisi

3/2004

118

Türkiye’nin Sanayileşmesinin Tarihçesi 1930-1965 – Tanıtım Dergisi

3/2004

117

Bizim Köy ile YÖN Dergisi arasına sıkışmış DP İktidarı

3/2004

116

CHP 1967: “Asma Köprü – Televizyon ve İstanbul-İskenderun Otoyolu gereksizdir”

2/2004

115

Türkiye’de Bitkisel Yağ Üretimine Geçiş

2/2004

114

DP Döneminde Ekonomi – Prof Dr Korkut Boratav – Makale Eleştirisi

2/2004

113

Maliye bakanı Hasan Polatkan Bütçe Görüşmelerinde (23 Şubat 1960) On Yılın  Hesabını Vermiş – İdama Götüren Konuşma

1/2004

112

Ölümünün 20inci Yılında Dr Fazıl Küçük ile Söyleşi:  Zürih Antlaşmasından Kanlı Noele – 1974’den Annan Planı’na Nasıl Geldik?

1/2004

111

Kemalizm eşit değildir Atatürkçülük - 2

1/2004

110

Kronoloji 1950 – 1960

12/2004

109

Tarihçi Gözüyle Atatürk’ü masal  gibi yazmak – Haluk Şehsuvaroğlu

12/2003

108

Masal yazan bir şair: Behçet Kemal Çağlar

11/2004

107

Masal gibi Kronoloji yazmak – Özhan Uluatam

12/2003

106

50 inci Yılında Türk Sanayini masal gibi yazmak – İshak Alaton

12/2003

105

Gaflet & Ekonomideki Çöküş’ü masal gibi yazmak – Kemal Kurdaş

12/2003

104

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini masal gibi yazmak – E. Şenşekerci

12/2003

103

Türkiye – İran İlişkileri – Üç Olay üç  Lider: 1930 (Atatürk) –

1960 (Menderes) – 1996 (Erbakan)

9/2003

102

20. yyda Ortadoğu Ekonomileri Tarihini masal gibi yazmak – Ş Pamuk

11/2003

101

Türkiye Ekonomisinin Tarihini masal gibi yazmak – Tevfik Çavdar

11/2003

100

LIGHT ATATÜRK KRONOLOJİLERİ

10/2003

99

Ayın Tarihi Dergilerinde Arif Demirer

12/2004

98

Cumhuriyetin Ekonomi  Tarihini masal gibi yazan Prof Dr Oktay Yenal

12/2003

97

Tekin Erer: “1950-1957 İktisadi Hamleler” ve Yorumları

12/2003

96

Milli Birlik Komitesi (MBK) 1 Numaralı Broşür

8/1960 !

95

1936 – 1965 Taşımacılık Eki

12/2003

94

1959 Sanayi Envanteri

12/2003

93

Menderes’in Hükümet Programlarında Ekonomi -  Sanayileşme-Enerji ve Genel olarak Yatırımlar

5/2003

92

27 Mayıs öncesi Bayar-Menderes-Polatkan ekonomi hakkında neler söylemişler

5/2003

91

Demokratlar Kulübünün “46 Soruda DP ne idi?” - Yorumları

12/2003

90

1924 – 1938 döneminde Cumhurbaşkanı Atatürk’ün TBMM Açış Konuşmalarında Ekonomi

4/2003

89

1939-1949 döneminde Cumhurbaşkanı İnönü’nün TBMM Açış Konuşmalarında Ekonomi

4/2003

88

1950-1960 döneminde Cumhurbaşkanı Bayar’ın TBMM Açış Konuşmalarında Ekonomi

3/2003

87

Bayar 1984 yılında anlatıyor – Bazı şeyleri yanlış hatırlıyor

8/2001

86

1950-1960 döneminde KİTler ve Karma ortaklıklar

2/2003

85

1950-1960 döneminde Sanayi Sektöründe Gelişmeler

2/2003

84

FORUM Dergilerinden Alıntılar

1/2003

83

1950-1960 döneminde Sanayi ve İnşaat Sektörlerinin Gelişmesi ve GSMH içindeki Payları

2/2003

82

27 Mayıs 1960 – On yıllık Büyüme sadece % 32 mi?

2003

81

14 Mayıs 1950 – Kişibaşına Milli Gelir 463 TL mi?

1/2003

80

1927-1939 & 1950-1960 Yıllarının GSMH Hesaplarında çarpıcı Çelişkiler

1/2003

79

2003 Yılından Kadro Dergisi’ne bakış – Ekonomi ile ilgili makaleler - 3

1/2003

78

2003 Yılından Kadro Dergisi’ne bakış – Ekonomi ile ilgili makaleler – 2

1/2003

 

2003 Yılından Kadro Dergisi’ne bakış – Ekonomi ile ilgili makaleler – 1

1/2003

76

1923-1938 döneminde Ekonomi ve Bayındırlık konuları + Kemalist Ekonominin Kilometretaşları

1/2003

75

22 Ağustos 2002 Umurbey Konuşması: Atatürk’ün ve Bayar’ın 1937 Teşrin Nutuklarında Türkiye Ekonomisi

8/2002

74

Yayımlandığımız kitaplara yazılmış Önsözler

Devam ed.

73

İmzalı kitaplarda İthaf Yazıları

Devam ed.

72

Kitap Eleştirisi: ’38 Kuşağı – Cahit Kayra” “Ruh” mu “İçerik mi”?

9/2002

71

İnönü-Atatürk ilişkilerinde 3 Parantez: Alkol-Hastalık; Çiftlik & Bira Fab; İnönü’ye Suikast

7/2002

70

“Teşrin Nutukları” 2. Baskı – yayımlandı

8/2002

69

1923 – 1938 Kronoloji – yayımlandı

8/2002

68

İnternette Kemalizm Tartışması (2 Cilt)

4/2002

67

Kemalizm eşit değildir Atatürkçülük - 1

3/2002

66

1930-1960 döneminde Türkiye Ekonomisinde Büyüme

2/2002

65

1927 Sanayi Sayımı

2/2002

64

1964 Sanayi ve İşyerleri Sayımı (2 Cilt)

2/2002

63

YKB Kronoloji Türkiye Cumhuriyeti 1940-1953

2002

62

Devletçilik

2002

61

18 Ocak 2002 Türk Tarih Kurumu Konferansı – yayımlandı

1/2002

60

Kemalist Ekonomiden Sapmalar (1939-1949)

12/2001

59

Atatürk ve Para

12/2001

58

Üslup & Ruh Farkı

12/2001

57

Atatürkçü Dernekler

2001

56

Kıbrıs – belgeler

2001

55

Kemalist Ekonominin Kilometretaşları

12/2001

54

Bilsay Kuruç Eleştirisi: “Devletin iktisat işinde yorgunluğunu azaltmak”

12/2001

53

CNN Türk’de “Halef” Programı ve Can Dündar

11/2002

52

1938 Planı ve 1939-1943 CHP Kurultayları

10/2001

51

1988 yılında 2000 yılına nasıl bakmışız?

10/2001

50

Atatürk ve “Ödünsüz Atatürkçü” Köşeyazarlarmız

2001

49

Belleten Makalesi

2001

48

Kemalizm hk 10 Soru ve Cevapları

2001

47

Atatürk “Plan ve Program”

9/2001

46

Atatürk Kitabının Tanıtım Dergisi

2001

45

Atatürk’e Sitem Eden Kadrocular

8/2001

44

Yanlış ve önyargılı yazan Hürriyet Köşeyazarlarını takdim ediyorum

8/2001

43

4 Senelik 3 Numaralı Plan mı? 2.  Sanayi Planı mı?

8/2001

42

1938 Belgeler – 4

6/2001

41

1938 Belgeler – 3

6/2001

40

1938 Belgeler – 2

6/2001

39

1938 Belgeler – 1

6/2001

38

Kemalizmin Kitabı – 10 Aralık 1936 sonrası Olaylar

7/2001

37

Türk Tarımının Temel Sorunu: Otu, Ete ve Süte dönüştürememek

6/2001

36

Kemalizm ne idi, ne değildi? Özet

5/2000

35

Kemalizm ne idi – Tam metin

5/2000

34

Mavi Akıntı – ATİN’den Mesut Yılmaz

2000

33

Manifesto 2001

5/2001

32

Kadro Hareketi – YÖN-Devrim Hareketi – 12 Mart Merkez Sağın Sonu

5/2001

31

Atatürk ve Demokrasi

4/2001

30

Kriz: 1 $ 50 Günde 680 bin Liradan 1 milyon 300 bin liraya gelirken Türkiye’de neler oldu?

4/2001

29

Süryani Papaz Akbulut – Niye tutukladık niye beraatını istedik

4/2001

28

1915 Linderholm Makalesi

1/2001

27

Milestones on the bumpy Road of the messy Cypriot Minestrone

12/2000

26

Atatürk’ün Son Cumhuriyet’in 15 inci Yılı kitaplarda neden yok?

11/2000

25

1915 Soykırım – 1955 Pogrom değildi – yayımlandı

10/2000

24

Türkiye Herkesi Şaşırtıyor

9/2000

23

6-7 Eylül Olayları (Karakoyunlu’nun köşeyazısı)

9/2000

22

Türkiye’de Merkez Sağ – yayımlandı

10/2000

21

Falih Rıfkı Atay 1938’de Neler Yazmış? - yayımlandı

10/2000

20

Süryaniler

2000

19

SON YILI – yayımlandı

6/2000

18

DP’yi 1938 Yılında Atatürk Kurmuştu – Belgeleri yayımlandı

5/2000

17

Kıbrıs’ta Çatlak Sesler

3/2000

16

Şark Raporu - yayımlandı

2/2000

15

2. Adam’ın İstifasının Nedenleri ve Çiftliklerin Öyküsü - yayımlandı 

2/2000

14

Üçüncü ve Son Adam - yayımlandı

12/1999

13

6 Sep 1955 Riots or Pogrom? - yayımlandı

9/1999

12

3 Presidents Denktaş-Clerides-Demirel – yayımlandı

9/1999

11

HADEP – Vural Savaş ve Ahmet Necdet Sezer

3/1999

10

Seçim 1999 – yayımlandı

3/1999

9

27 Mayıs ’60 – Anayasa Mahkemesi (Özdağ ile duble dergi) - yayımlandı

11/1998

9

Open Letter to Richard Holbrooke – yayımlandı

5/1998

7

Denktaş’ın Yazamadıkları – Kıbrıs’ta Meşru Hükümeti Ne Zaman Nasıl Gaspettiler – yayımlandı

2/1998

6

Pakistan’da (Karakoram) Tatil – yayımlandı

10/1997

5

Demokrasi Şehitleri – yayımlandı

8/1997

4

Garip bir İnsan: Murat Uzman – yayımlandı

4/1997

3

Azadi – PKK Özel Sayı – yayımlandı

3/1997

2

Musul’u Nasıl Kaybetmişiz? Kıbrıs’ı Nasıl Kaybediyoruz - yayımlandı

1/1997

1

İlk Sayı – Çeşitli Makaleler yayımlandı

5/1995